Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Bərdə- Saatlı, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Bərdə- Gərənə, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Bərdə- Xanərəb, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaradağlı, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri- Tapqaraqoyunlu kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Bərdə- Kələntərli, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Bərdə- Kətəlparaq kəndi, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Bərdə- Kətəlparaq, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Bərdə- Şirvanlı, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Ələsgərli, Goranboy- Qasımbəyli kəndi. Naftalan şəhəri- Tap-Qaraqoyunlu kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Bərdə- Əliyanlı, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

10 oktyabr 2019-cu il

9

Bərdə- Kələntərli, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Bərdə- Samux, Muğanlı- Zəngişalı, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

14 oktyabr 2019-cu il

11

Bərdə- Kolayır, Bəcirəvan-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Bərdə- Lənbəran kəndi, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Şölən, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Bərdə- Qazaxlar, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Bərdə- Yeni Daşkənd kəndi, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

18 oktyabr 2019-cu il

15

Bərdə- Şatırlı, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarov, Goranboy- Tatarlı kəndi. Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Bərdə- Seyid Yusifli, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Rəcəbli, Goranboy- Safıkürd kəndi. Naftalan şəhəri 

22 oktyabr 2019-cu il

 

17

Bərdə- Qəhrəmanlı, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

18

Bərdə- Hacallı, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

24 oktyabr 2019-cu il

19

Bərdə- Divanlı, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Zölgğrən, Goranboy- Xoylu kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

20

Bərdə- Gərənə, Ağdam-Çəmənli, Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Qaramusalı kəndi. Naftalan şəhəri Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

21

Bərdə- Kələntərli, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri- Qasımbəyli kəndi

29 oktyabr 2019-cu il

22

Bərdə- Lənbəran kəndi, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Şölən, Goranboy- Qurbanzadə kəndi. Naftalan şəhəri Tap-Qaraqoyunlu kəndi

30 oktyabr 2019-cu il